همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی با محوریت ارتقای کیفیت مراقبتهای پرستاری و مامایی و با رویکرد عملکرد مبتنی بر شواهد همراه با کارگاه های مرتبط با همکاری مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد.

محل برگزاری: تالار ابن سینا- دانشکده پرستاری و مامایی

تاريخ برگزاري: 26 و 27 تیر 1398

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: 31 اردیبهشت 98

مهلت ثبت نام:  20 فروردین 1398 الی 26 تیرماه 1398

تلفن تماس با دبیرخانه: 0513-38591511

وب سايت همايش cong-ebcnm2019.mums.ac.ir

ایمیل ebcnm[at]mums.ac.ir