امتحان پره عرصه،دانشجویان ترم 6 مامایی شهریور ماه 1397
دوشنبه, 19 شهریور 1397
برگزاری امتحان پره عرصه،دانشجویان ترم 6 مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد-... ادامه مطلب ...
امتحان فاینال دانشجویان مامایی شهریور ماه 1397
دوشنبه, 19 شهریور 1397
برگزاری امتحان فاینال دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی شهریور ماه 1397  ... ادامه مطلب ...
برنامه حضور دانشجویان در درمانگاه زنان مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی
چهارشنبه, 09 اسفند 1396
قابل توجه دانشجويان ترم 6 مامايي: برنامه حضور دانشجویان در درمانگاه زنان مرکز... ادامه مطلب ...