کتاب هاي تاليف و ترجمه شده توسط اعضاي هيئت علمي گروه مامايي
 
 
 
 
 
           
 

طلعت خديوزاده، فاطمه عرفانيان. راهنماي گام به گام ارائه خدمات آي يودي گذاري. پذيرفته شده جهت چاپ توسط دانشگاه. تاليف

 

زهرا عابديان. "چگونه با ماساژ درد زايمان را کاهش دهيم." انتشارات ضريح آفتاب، 1387. تاليف

 

کبری ميرزاخانی، مليحه حسن زاده مفرد. "عفونت های واژن" انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1386 تاليف

 
 
 
 
   

   
 

دکتر محمد جواد پريزاده، طلعت خديوزاده. "بهداشت ازدواج. در کتاب جامع بهداشت عمومي". وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، چاپ دوم 1385.

 

نسترن رزمجو، دکتر حسين مرندي. "خوب بخوريد شير بدهيد وزن کم کنيد." انتشارات به نشر،چاپ چهارم 1384 ترجمه

 

دکتر علي مختاري فر، نسترن رزمجو. " رژيم غذايي در بيماريهاي گوارشي." انتشارات دانشگاه مشهد، چاپ دوم 1383

 
 
 
 
       
 

معصومه كردي، آذر گلمكاني. " پيشرفت زايمان." انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1383

 

 

طلعت خديوزاده. "راهبردهاي مطالعه و يادگيري و موفقيت تحصيلي"، انتشارات پيام سلامت، 1381

 

معصومه كردي، معصومه ابراهيمي تواني. "راهنماي استفاده از پارتوگراف در اداره زايمان." انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان، صندوق جمعيت ملل متحد (UNFPA )،1381

 
 
 
 
         
 

دكتر قدسيه سيدي علوي، معصومه كردي، نرگس بحري، فريال اثني عشري. "سلامتي زنان در يائسگي." آفتاب هشتم،مشهد1381

 

معصومه ابراهيمي تواني، معصومه ترابي، فرشته جهدي، معصومه كردي، معصومه نوري. " HIV / ايدز در حاملگي" انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان، صندوق جمعيت ملل متحد(UNFPA )، 1379

 

نسترن رزمجو. "رفتار کودکان در بيمارستان." انتشارات آستان قدس، چاپ دوم 1376 ترجمه

 
 

 

 

 
 

فرزانه جعفرنژاد، مهين تفضلي، ناهيد گلمکاني، زهرا عابديان. "100 پرسش و پاسخ در باره سرطان زنان" انتشارات سخن گستر، 1389 - ترجمه

 

سميرا ابراهيم زاده ذگمي، ناهيد گلمکاني. "سرطان دهانه رحم: تشخيص و درمان ضايعات پيش سرطاني و سرطان دهانه رحم" انتشارات يار آشنا، 1388 - ترجمه

 

فريده فرخي. "راهنماي باليني مراقبت هاي دوران بارداري: قبل از لقاح تا تولد" انتشارات سخن گستر، 1384 - تأليف 

 
 

 

 

 
 

نازنين شماعيان رضوي،فاطمه هاديزاده طلاساز، محبوبه فيروزي. "مهارتهاي باليني مامايي." دانشگاه علوم پزشکي گناباد با همکاري سخن گستر،1385 - ترجمه

 

افسانه نوائيان. "بهداشت و مشاوره ي تنظيم خانواده" انتشارات يار آشنا، 1389 - تأليف و ترجمه

 

معصومه كردي، آذر گلمکاني. "پيشرفت زايمان: اقدامات اوليه براي پيشگيري و درمان زايمان سخت." دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 1388 - ترجمه

 
 

 

 

 
 

صديقه يوسف زاده، سارا نائبان. "بيماريهاي داخلي جراحي در مامايي." نشر مرنديز، 1386 - تأليف

 

صديقه يوسف زاده. "مهارت هاي عملي مامايي" انتشارات سخن گستر، 1384 - تأليف

 

صديقه يوسف زاده، دکتر عباس حيدري. "تئوري هاي انگيزش و کاربرد آن در نظام سلامت" انتشارات مرنديز، 1388 - تأليف