قابل توجه دانشجويان ترم یک کارشناسی مامايي: آئین نامه ها و سرفصل دروس کارشناسی پیوسته مامایی بر روی سایت گروه مامایی قرار گرفت.

دانشجویان عزیز می توانند از منوی آموزش- آئین نامه ها و سرفصل دروس،1- آيين نامه آموزشي 2-برنامه آموزشي دوره _کارشناسي _پيوسته رشته مامایی، 3-خلاصه آئین نامه آموزشی دانشگاه (دوره کارشناسی) و 4-برنامه زمانبندي دروس نظري- عملي کارشناسي مامايي را  مشاهده نمایند.