نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت در تاریخ 27 الی 29 آبان ماه 1397 در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد  (مجتمع برج سپید) در حال برگزاری می باشد. اين کنگره با همکاری انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران برگزار مي گردد و هدف از اجراي اين کنگره آشنايي با جديدترين دستاوردهاي دانشمندان اين مرز و بوم در راه پيشرفت دانش سلامت و به دنبال آن ارتقای سواد سلامت و بهبود شرایط بهداشتی کشور می باشد.

در این کنگره اساتید و دانشجویان گروه مامایی با ارائه چندین مقاله حضور فعالی داشته اند.