برگزاری امتحان فاینال دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی شهریور ماه 1397

 

 به اطلاع می رساند آزمون پایان دوره (فاینال) دانشجویان مامایی از تاریخ 18/6/1397 آغاز می شود.

برنامه حضور دانشجویان در مراکز آزمون به شرح ذیل می باشد

 بلوک زایمان بیمارستان ام البنین (س) درمانگاه پره ناتال بیمارستان  امام رضا و قائم (عج)، درمانگاه زنان  بیمارستان  امام رضا و قائم (عج) و بهداشت مادر و کودک (مرکز نجفی و صحرایی)

حضور دانشجویان از ساعت 30/7 صبح در محیط های کارآموزی الزامی است.