برنامه هاي ارائه شده توسط گروه
 
                                  

 

 • تاريخ

  ساعت

  عنوان سخنراني

  17/1/96

  13:00-12:00

  14:00-13:00

  15:00-14:00

  16:30-16:00

  احيا نوزاد

  مراقبت نوزاد پره ترم

  مراقبت از نوزاد ترم

  آزمون و پرسش و پاسخ

  24/1/96

  13:00-12:00

  14:00-13:00

  15:00-14:00

  16:30-16:00

  احيا قلبي عروقي

  اکسیژن تراپی در نوزاد

  نوار قلب جنين/ نوار قلب بالغين

  آزمون و پرسش و پاسخ

  14/2/96

  13:00-12:00

  14:00-13:00

  15:00-14:00

  16:30-16:00

  عوارض سزارين

  جفت آكرتا

  مراقبت های روحی روانی در سزارین

  آزمون و پرسش و پاسخ

  28/2/96

  13:00-12:00

  14:00-13:00

  15:00-14:00

  16:30-16:00

  اختلالات كف لگن

  اختلالات ادراری

  کلپورافی قدامی و خلفی

  آزمون و پرسش و پاسخ

  11/3/96

  13:00-12:00

  14:00-13:00

  15:00-14:00

  16:30-16:00

  تازه ها در اختلالات گوارشي زنان

  درمان محافظتی تهوع استفراغ

  ویار حاملگی

  آزمون و پرسش و پاسخ

  25/3/96

  13:00-12:00

  14:00-13:00

  15:00-14:00

  16:30-16:00

  تازه هاي شكم حاد

  شکم حاد در بارداری

  تشخيص افتراقي شكم حاد

  آزمون و پرسش و پاسخ

  8/4/96

  13:00-12:00

  14:00-13:00

  15:00-14:00

  16:30-16:00

  ارزيابي بيمار بدحال

  انواع بيهوشي

  بيحسي موضعي در اپيزياتومي

  آزمون و پرسش و پاسخ

  22/4/96

  13:00-12:00

  14:00-13:00

  15:00-14:00

  16:30-16:00

  تازه هاي بيماري هاي پوست( لوپوس)

  تشخيص لوپوس

  مراقبت لوپوس در بارداري

  آزمون و پرسش و پاسخ

  5/5/96

   

  13:00-12:00

  14:00-13:00

  15:00-14:00

  16:30-16:00

  تشخيص درد هاي مزمن

  درد هاي مزمن در بارداري

  درمان درد هاي مزمن در بارداري

  آزمون و پرسش و پاسخ

  19/5/96

   

  13:00-12:00

  14:00-13:00

  15:00-14:00

  16:30-16:00

  توان بخشي

  تازه هاي طب فيزيكي

  تازه هاي طب مكمل

  آزمون و پرسش و پاسخ

  2/6/96

   

  13:00-12:00

  14:00-13:00

  15:00-14:00

  16:30-16:00

  شيوع بيماري هاي عفوني

  بيماري هاي عفوني مادر

  بيماري هاي عفوني اطفال

  آزمون و پرسش و پاسخ

  16/6/96

  13:00-12:00

  14:00-13:00

  15:00-14:00

  16:30-16:00

  بيماري هاي داخلي در بارداري( ديابت)

  حمايت هاي رواني در ديابت بارداري

  درمان ديابت بارداري

  آزمون و پرسش و پاسخ

  30/6/96

  13:00-12:00

  14:00-13:00

  15:00-14:00

  16:30-16:00

  بيماري هاي داخلي در بارداري( فشارخون)

  اتيولوژي فشارخون در بارداري

  انواع فشارخون در بارداري

  آزمون و پرسش و پاسخ


   


 •  

 • باز آموزی مراقبت های دوران بارداری برای ماماها

زمان:
دوره اول : 14 لغایت 19 شهریور 77
دوره دوم : 21 لغایت 26 تیرماه 76
مکان برگزاری: تالار ابن سینا
 
 • ارزیابی سلامت جنین برای ماماها
زمان:
- دوره اول: 23/10/74 لغایت 28/10/74
- دوره دوم: 8/10/75 لغایت 12/10/75
- دوره سوم: 8/11/75 لغایت 13/11/75
مکان برگزاری: تالار ابن سینا
 
  
 • برگزاری کارگاه بیماریابی سرطان پستان
- کنگره بیماری های هماتولوژی و انکولوژی
زمان:  4 تیرماه 1383
مکان برگزاری: هتل پردیسان
 
 
 • مامایی در دیدگاه وسیع جهت ماماهای تامین اجتماعی
زمان:
- دوره اول : 29/7/86 لغایت 31/7/86
- دوره دوم: 10/8/86 لغایت 12/8/86
مکان برگزاری: سالن اجتماعات بیمارستان 17 شهریور
 
 
 •  برگزاری تازه هایی درباره زایمان ایمن
زمان : 30/3/87
مکان برگزاری : تالار رازی
 
  
 • دوره آموزشی کلاس های آمادگی برای زایمان و روش های کاهش درد
زمان:
- دوره اول: 8/4/87 لغایت 11/4/87
- دوره دوم: 22/4/87 لغایت 24/11/87
مکان برگزاری: بیمارستان امام رضا