معرفی مدیر گروه مامایی

 
 
 
  نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دکتر طلعت خدیو زاده
  مرتبه علمی : استادیار
  مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری
  رزومه :  C.V
  سردرب : برنامه هفتگی مدیر گروه
  پست الکترونیک :  khadivzadeht[at]mums.ac.ir
  تلفن مستقیم/ داخلی : 234-38591511