اساتيد گروه مامايي

اساتید گروه

 

  عکس  نام و نام خانوادگي کارنامه در دانشکده کارنامه در پژوهان کارنامه در Google scholar  مرتبه علمي تلفن (داخلي)  آدرس ايميل   
  خانم سميرا ابراهيم زاده  دکتر سميرا ابراهيم زاده ذگمي کارنامه کارنامه
استادیار  210
EbrahimzadehZS[A]mums.ac.ir
 
   دکتر راحله بابازاده دکتر راحله بابازاده کارنامه کارنامه   استاديار  266  babazadehr[A]mums.ac.ir  
    مهين تفضلي کارنامه کارنامه   استادیار  247  tafazolim[A]mums.ac.ir  
    ناهيد جهاني شورآب کارنامه کارنامه   مربي   259  jahanishn[A]mums.ac.ir  
   midwifery-members دکترطلعت خديوزاده کارنامه کارنامه  کارنامه استاديار  234  khadivzadeht[A]mums.ac.ir  
  بی بی صدیقه شریعت مغانی کارنامه کارنامه   مربی 259  shariatmoghanis[A]mums.ac.ir  
    فاطمه عرفانيان ارغوان کارنامه کارنامه   مربي   232  erfanianf[A]mums.ac.ir  
    محبوبه فيروزي کارنامه کارنامه   مربي   232  firoozim[A]mums.ac.ir  
   Dr fatemeh zahra karim دکتر فاطمه زهرا کریمی کارنامه کارنامه   استادیار 237 Karimifz[A]mums.ac.ir  
  خانم ناهيد گلمکاني  ناهيد گلمکاني کارنامه کارنامه   استاديار  256  Golmakanin[A]mums.ac.ir  
  midwifery-members  دکتر رباب لطيف نژاد رودسري کارنامه کارنامه  کارنامه دانشيار  204  latifnejadr[A]mums.ac.ir  
  دکتر مريم مرادي  دکتر مريم مرادي کارنامه کارنامه   استاديار  227  moradim[A]mums.ac.ir  
    کبري ميرزاخاني کارنامه کارنامه   مربي   259  mirzakhanik[A]mums.ac.ir  
   midwifery-members دکتر خديجه ميرزايي نجم آبادي کارنامه کارنامه   دانشيار  262  MirzaiiKH[A]mums.ac.ir  

پیشکسوتان

 

  اساتيد بازنشسته گروه مامايي  
  عکس  نام و نام خانوادگي کارنامه در دانشکده کارنامه در پژوهان مرتبه علمي  آدرس ايميل  
     صديقه اظهري کارنامه کارنامه مربي azharis[A]mums.ac.ir
 
    نسرين باغداري کارنامه کارنامه مربي  baghdarin[A]mums.ac.ir  
    مرحومه نسترن رزمجو کارنامه کارنامه مربي    
    پروين سالاري کارنامه کارنامه مربي  salarip[A]mums.ac.ir  
    شهلا نوراني سعدالدين کارنامه کارنامه مربي  nouranish[A]mums.ac.ir  
    زهرا عابدیان  کارنامه  کارنامه مربی Abedianz[A]mums.ac.ir       
    افسانه نوائیان   کارنامه مربی    
    فرزانه جعفرنژاد کارنامه  کارنامه مربی jaafarnejadf[A]mums.ac.ir  
   خانم معصومه کردی معصومه کردی  کارنامه کارنامه استادیار  KordiM[A]mums.ac.ir  
  خانم صدیقه یوسف زاده  صدیقه یوسف زاده کارنامه کارنامه مربی  yousefzadehs[A]mums.ac.ir  

 

امروز: 48
ديروز:170
اين هفته: 474
هفته‌ي گذشته: 1082
اين ماه: 4525
ماه گذشته: 5312
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1