فرم ها و فعالیتها و فرآيندهای آموزشی

فرم هاي آموزشي

 فرم آمار زايماني  
فرم شرح حال در زايشگاه  
     
لاگ بوک زنان 1  
لاگ بوک زنان 2  
 فرم تاييديه و تکميل آمار IUD گذاري  
فرم تبت مهارتها- بهداشت مادر و کودک و تنظيم خانواده  
فرم ثبت مهارتها- درمانگاه زنان  
فرم ثبت مهارتها- پره ناتال  
فرم ثبت مهارتها- زايشگاه   
چک لیست بررسی مهارت ارائه خدمت IUDگذاری نوع TCU380A  
فرم ارزشیابی عملکرد دانشجویان در فاینال - پره ناتال  
فرم ارزشيابي عملکرد دانشجويان در فاینال -بهداشت مادر و کودک و تنظيم خانواده  
فرم ارزشيابي عملکرد دانشجويان در فاینال-  زایشگاه  
فرم ثبت مهارتهاي تمرين شده توسط دانشجو در کارآموزي در عرصه بارداري و زايمان (1) ترم 7  
  فرم ثبت مهارتهاي تمرين شده توسط دانشجو در کارآموزي زايمان طبيعي و غير طبيعي ترم 6   
 
فرم ثبت مهارتهای تمرین شده توسط دانشجو در کارآموزی زایمان طبیعی ترم 5 
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   

فعالیتها  آموزشي

1- فعالیت های آموزشی روزانه دانشجو در واحد کارآموزی بارداری و زایمان و مراقبت های مربوطه 1 (پیوسته)  
2- فعاليتهاي آموزشي روزانه در واحد كارآموزي بارداري و زايمان 2  
3- چك ليست اجرايي روزانه دوره كارآموزي بيماريهاي زنان 1  

4- فعاليتهاي آموزشي روزانه در واحد كارآموزي بارداري  و زايمان 3

 

5- فعاليتهاي آموزشي روزانه دانشجويان ترم 6 مامايي پيوسته در كارآموزي بهداشت مادر و كودكI

 

6- فعاليتهاي آموزشي روزانه دانشجو در واحد كارآموزي در عرصه بارداري و زايمان و مراقبتهاي مربوطه 1  (کارآموزی در عرصه1)

 

7- فعاليتهاي آموزشي روزانه در واحد کارآموزي بارداري و زايمان در عرصه 1 (واحد زايشگاه )

 

8- چک ليست اجرايي دوره کارآموزي بيماري زنان 2

 

9- فعاليتهاي آموزشي روزانه در بارداري و زايمان و مراقبتهای مربوطه (كارآموزي در عرصه 3 )

 

10- فعاليتهاي آموزشي روزانه در واحد كارآموزي بارداري و زايمان 3 عرصه(کارشناسی پيوسته)

 

11- فعاليتهاي آموزشي روزانه دانشجويان ترم 8 مامايي پيوسته در كارآموزي عرصه بهداشت مادر و كودكII

 
     

فرآيندهاي آموزشي

 
فرایند برگزاری کارگاه های مشاوره تنظیم خانواده
فرایند اجرای مراقبت از مادریان باردار پرخطر و بعد از زایمان در بخش مامایی
فرایند برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان در مراکز بهداشت
فرایند ارزشیابی مستمر برنامه آموزشی
ارزشیابی دانشجو در دوره کاراموزی با استفاده از لاگ بوک
اجرای دوره های بازاموزی توسط اعضای گروه
تدوین کتابچه ثبت حداقل مهارت های بالینی
فرایند اصلاح آرایش ترمی
فرایند آشنایی دانشجویان با فیلدهای فوق تخصصی ناباروری
هماهنگی با مسئولین مراکز بهداشتی مبنی بر فعال کردن مراکز بهداشتی جهت IUD گذاری دانشجویان مامایی
فرایند شرکت در جشنواره شهید مطهری
فرایند اجرای روش های نوین ارزشیابی
فرایند آشنایی دانشجویان با یلدهای فوق تخصصی انکولوژی
آشنایی دانشجویان با کلاس های آمادگی برای زایمان ایمن در بیمارستان های دوستدار مادر
فرایند اجرای آزمون کتبی پره عرصه
فرایند آموزش پرونده های سلامت ادغام یافته مادران در درمانگاه های پره ناتال
 فرایند آموزش مهارتهای بالینی دانشجویان در skill lab
اجرای مدیریت، اداره و مراقبت جراحی های زنان
فرایند برگزاری کارگاه های آموزش تکمیلی جهت ارتقا آموخته های دانشجویان
فرایند اجرای آزمون OSCE در امتحان جامع مامایی
فرایند برگزاری امتحان جامع پایان دوره ی مامایی
فرایند تکمیل آمار زایمانی دانشجویان مامایی

 

 

امروز: 52
ديروز:170
اين هفته: 478
هفته‌ي گذشته: 1082
اين ماه: 4529
ماه گذشته: 5312
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1